Loading color scheme

Údržba a servis střech

Máme dlouholeté zkušenosti s údržbou a obnovou střešních ploch. Povětrnostní vlivy esteticky i povrchové narušují střešní krytiny, je proto vhodné udržovat střechu čistou a zachovat její původní vlastnosti. V případě zájmu provedeme kompletní čištění střechy od nečistot a náletové zeleně. Střechu jsme schopni také ošetřit tak, aby se do budoucna omezilo množství nečistot.

Klempířské práce a opravy jsou samozřejmostí, vpřípadě, že je na střeše nutné provést opravy, jsme schopni vše kompletně realizovat.

Kvalita střechy a pravidelná údržba určují životnost střešní konstrukce i hydroizolace. Kontrolami a opravami, které budou prováděny včas a v pravidelných intervalech, se předejde rizikům, ke kterým dochází v průběhu užívání střechy. Většinou se jedná o problémy se zatékáním, voda v domě může způsobit mnoho potíží. Nepočítejte s tím, že by i ta sebedokonalejší střecha byla zcela bezúdržbová. Střechy je potřeba kontrolovat alespoň jednou za rok, lépe dvakrát ročně – před zimou a po zimě.

Kontrolovat střechu je vhodné i po velkých deštích nebo klimatických katastrofách – krupobití, vichřici a podobně. Kontrola začíná prohlídkou čistoty střechy a výskytu mokrých map v podkroví. Poté se pokračuje kontrolou žlabů a svodů se zaměřením na průchodnost, kontrolou spojů, přehybů, oplechování, kotvení, odvětrávání, hromosvodu a zachytávačů sněhu. Dále se postupuje podle typu střechy a podle hydroizolace. Jestli jsou zjištěny větší závady, je načase povolat odbornou firmu.