Provádíme kompletní stavební práce namíru, včetně revitalizace rodinných domů, veřejných budov, průmyslových objektu a také bytových domů.

Revitalizace bytových domů provádíme kompletně od získání dotace, až po kompletní zpracování, včetně dodání materiálů.

Máme dlouholeté zkušenosti ve výrobě a montáži plastových a hliníkových oken, ale také dveří a hliníkových konstrukcí.

V naší nabídce najdete také kompletní rekonstrukce bytových jader, sanace zateplovacích systému, statické sanace a klempířské práce.

22.02.2019 13:23
Ukončení příjmu žádostí dotace IROP
Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III, bude ukončena dne 29.11.2019 a nebudou již příjmány další žádosti, pro získáni dotací.
22.02.2019 10:39
Tepelná čerpadla
Nově jsme pro Vás v nabídce zpracovali tepelné čerpadla a jejich možnosti. Pokud máte zájem o více informací nebo cenovou nabídku, podívejte se do nabídky služeb nebo nám rovnou zavolejte.

Údržba střech

Máme dlouholeté zkušenosti s údržbou a obnovou střešních ploch. Povětrnostní vlivy esteticky i povrchové narušují střešní krytiny, je proto vhodné udržovat střechu čistou a zachovat její původní vlastnosti. V případě zájmu provedeme kompletní čištění střechy od nečistot a náletové zeleně. Střechu jsme schopni také ošetřit tak, aby se do budoucna omezilo množství nečistot.

V zimním období odstraňujem ze střech nánosy sněhu, popřípadě kusy ledu a rampouchy.

Klempířské práce a opravy jsou samozřejmostí, vpřípadě, že je na střeše nutné provést opravy, jsme schopni vše kompletně realizovat.


Údržbu střech není radno podcenit

Kvalita střechy a pravidelná údržba určují životnost střešní konstrukce i hydroizolace. Kontrolami a opravami, které budou prováděny včas a v pravidelných intervalech, se předejde rizikům, ke kterým dochází v průběhu užívání střechy. Většinou se jedná o problémy se zatékáním, voda v domě může způsobit mnoho potíží. Nepočítejte s tím, že by i ta sebedokonalejší střecha byla zcela bezúdržbová. Střechy je potřeba kontrolovat alespoň jednou za rok, lépe dvakrát ročně – před zimou a po zimě.

Kontrola začíná prohlídkou střechy a doplňků

Kontrolovat střechu je vhodné i po velkých deštích nebo klimatických katastrofách – krupobití, vichřici a podobně. Kontrola začíná prohlídkou čistoty střechy a výskytu mokrých map v podkroví. Poté se pokračuje kontrolou žlabů a svodů se zaměřením na průchodnost, kontrolou spojů, přehybů, oplechování, kotvení, odvětrávání, hromosvodu a zachytávačů sněhu. Dále se postupuje podle typu střechy a podle hydroizolace.

Jak postupovat v případě zjištění závad

Jsou – li zjištěny větší závady, je načase povolat odbornou firmu – třeba z Ostravy a okolí, kde vám nabídnou jak profesionální přístup, tak solidní ceny. Pokud se jedná pouze o opravu hydroizolace, lze poruchu ihned odstranit za použití vhodných prostředků. Je potřeba znát vlastnosti původního materiálu a pak posoudit, zda a jak lze opravu provést. Pro některé opravy většího rozsahu je potřeba dodržet platné normy.

Kontrolu střechy si plánujte

Každá střecha by měla mít svůj plán údržby a samozřejmě i kontrol. Informace k údržbě přikládá výrobce střešní konstrukce a krytiny ke svým výrobkům. Tyto činnosti si může majitel nemovitosti zajistit sám nebo si vyžádat služby specialistů. Ti zajistí kontrolu i všechny potřebné práce. Zvláště, pokud by byl pohyb po střeše rizikový, přenechte tyto práce odborníkům, kteří mají nejen potřebné zkušenosti, ale i patřičné vybavení.