Provádíme kompletní stavební práce namíru, včetně revitalizace rodinných domů, veřejných budov, průmyslových objektu a také bytových domů.

Revitalizace bytových domů provádíme kompletně od získání dotace, až po kompletní zpracování, včetně dodání materiálů.

Máme dlouholeté zkušenosti ve výrobě a montáži plastových a hliníkových oken, ale také dveří a hliníkových konstrukcí.

V naší nabídce najdete také kompletní rekonstrukce bytových jader, sanace zateplovacích systému, statické sanace a klempířské práce.

22.02.2019 13:23
Ukončení příjmu žádostí dotace IROP
Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III, bude ukončena dne 29.11.2019 a nebudou již příjmány další žádosti, pro získáni dotací.
22.02.2019 10:39
Tepelná čerpadla
Nově jsme pro Vás v nabídce zpracovali tepelné čerpadla a jejich možnosti. Pokud máte zájem o více informací nebo cenovou nabídku, podívejte se do nabídky služeb nebo nám rovnou zavolejte.

Rekonstrukci balkonu svěřte odborníkům

V současné době se u mnohých bytových domů začíná projevovat špatný technickýstav balkónů a lodžií. U některých objektů je tento stav již havarijní a bývá často řešen v rámci komplexní revitalizace bytových domů.

Dle projektu a v součinnosti se statikem a firmou TaZÚS nabízíme: 

  • sanaci viditelných poruch se zachováním pochůzí vrstvy
  • oprava spádové vrstvy, s doplněním hydroizolace a dlažby, event. se zateplením balkónové desky
  • celková sanace balkónového tělesa

V rámci celkové sanace balkónového tělesa firma nabízí: 

  • odstranění nesoudržných vrstev
  • ošetření a ochranu odhalené výztuže
  • provedení nové spádové vrstvy
  • provedení nové hydroizolace
  • provedení nové nášlapné vrstvy (nejčastěji - dlažba)
  • zpevnění a prokotvení lodžiových stěn kotvami a následné zateplení
  • rozšíření stávajících balkónů a lodžií a jejich následné zasklení 

Balkony patří k částem domů, které jsou nejvíce zatěžovány. Proto se o něj musíte dobře starat a věnovat mu náležitou péči. Mnohdy je porušena omítka, narušena statika, opadává stará dlažba, nevkusně působí i staré standardní zábradlí. Výměna zábradlí, staré dlažby, oprava izolace, sanace vlhkých zdí - to jsou jen některé možnosti, jak rekonstruovat balkon. Pokud již budete investovat do rekonstrukce balkonu, zvažte i nabídku zasklení balkonu, které výrazně zvýší atraktivitu vašeho domu nebo bytu.

Ochraňte balkon před nepříznivými vlivy

Pokud zrekonstruujete svůj balkon, zvýšíte výrazně jeho životnost. Snížíte tak jak chemické, tak mechanické klimatické vlivy. Balkony musí odolat dešti, sněhu i slunečnímu záření. Kyselé deště, čisticí prostředky, nejrůznější soli – chemické prostředky mohou vašemu balkonu značně ublížit. Dochází samozřejmě i k mechanickým poškozením jak chůzí, tak posunem těžších předmětů. Souhrn těchto zátěží znamená pro balkon poničení ochranných vrstev a později i podkladu.


Podlahy balkonů bývají tím prvkem, na kterém se poškození projeví nejdříve. Často byla použita nevhodná dlažba, protože ne všechny venkovní dlažby jsou pro použití na balkonech vhodné. Nemá – li dlažba protiskluzovou úpravu, může být dokonce velmi nebezpečná. Může dojít také k oprýskávání a vzniku drobných trhlin v dlažbě. Pak dochází k pronikání vody pod dlažbu a dílo zkázy dokončí v zimě mráz a v létě slunce. Dlaždice odtrhávají a rozpadají. K těmto jevům může dojít již během několika let po osazení dlažby.