Provádíme kompletní stavební práce namíru, včetně revitalizace rodinných domů, veřejných budov, průmyslových objektu a také bytových domů.

Revitalizace bytových domů provádíme kompletně od získání dotace, až po kompletní zpracování, včetně dodání materiálů.

Máme dlouholeté zkušenosti ve výrobě a montáži plastových a hliníkových oken, ale také dveří a hliníkových konstrukcí.

V naší nabídce najdete také kompletní rekonstrukce bytových jader, sanace zateplovacích systému, statické sanace a klempířské práce.

22.02.2019 13:23
Ukončení příjmu žádostí dotace IROP
Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III, bude ukončena dne 29.11.2019 a nebudou již příjmány další žádosti, pro získáni dotací.
22.02.2019 10:39
Tepelná čerpadla
Nově jsme pro Vás v nabídce zpracovali tepelné čerpadla a jejich možnosti. Pokud máte zájem o více informací nebo cenovou nabídku, podívejte se do nabídky služeb nebo nám rovnou zavolejte.

Proč tepelná čerpadla do panelového domu?

V ČR dnes existuje více než 4,5 mil. bytových jednotek. Většina z nich je zásobována dálkovým teplem, přičemž ceny za teplo z CZT (centrální zdroj tepla) jsou rok od roku vyšší. Celorepublikový průměr činí zhruba 550 kč za GJ a stále roste. Tepelná čerpadla představují řešení.

Pomocí TČ vyrobíte 1GJ tepla za cenu průměrně 250-350 kč. Cena tepla z CZT se však bude nadále zvyšovat, jelikož:

  1. Teplárnám končí dosavadní smlouvy na uhlí a nynější ceny za uhlí jsou až dvojnásobné.
  2. Díky mohutné zateplovací vlně na panelových domech v průběhu posledních 10-ti let se neustále snižuje odběr tepla, teplárnám tak klesá odbyt, avšak fixní náklady zůstávají stejné. To se projevuje na zvyšující se ceně za GJ tepelné energie. V důsledku to znamená, že ani po zateplení nepřichází adekvátní finanční úspora domu.
  3. V roce 2016 vstoupí v platnost přísnější emisní limity, kdy teplárny budou nuceny vynaložit nemalé investice do nákladných filtrací a ekologizací provozu, což se s největší pravděpodobností promítne do ceny tepla.
  4. Čím vyšší bude cena energií, tím vyšší budou úspory s tepelnými čerpadly. Úspora s tepelnými čerpadly nespočívá jen v nižší ceně za GJ tepla!

Po instalaci vlastní výtopny s tepelnými čerpadly a odpojením se od CZT se dům stává samostatnou jednotkou. To znamená, že veškeré teplo, potřebné k dosažení tepelné pohody a ohřevu teplé vody je vyrobeno přímo v místě spotřeby. Dále již tedy neplatíte za distribuci tepla z nejbližší předávací stanice. Samotným přesunem místa výroby do místa spotřeby lze ušetřit 10-30% !

Návratnost investice

Jestliže 1 GJ tepla, vyrobený tepelným čerpadlem vyjde přibližně na 330 kč/GJ, tak si každý sám spočítá, kolik by ročně mohl ušetřit, kdyby uměl 1 GJ tepla vyrobit za 330 kč/GJ a to včetně 20% DPH. Návratnost systémů s TČ se tak při správném návrhu pohybuje okolo 4-7 let v závislosti především na dosavadní ceně za GJ.

Jak postupovat

V případě zájmu o danou problematiku je nutné zpracovat přesný cenový návrh na instalaci vlastní výtopny s tepelnými čerpadly ve Vašem domě. Nedílnou součástí každého návrhu je i podrobná ekonomická rozvaha, kdy jednoznačně posoudíme vhodnost a návratnost celého systému na konkrétním domě.