Provádíme kompletní stavební práce namíru, včetně revitalizace rodinných domů, veřejných budov, průmyslových objektu a také bytových domů.

Revitalizace bytových domů provádíme kompletně od získání dotace, až po kompletní zpracování, včetně dodání materiálů.

Máme dlouholeté zkušenosti ve výrobě a montáži plastových a hliníkových oken, ale také dveří a hliníkových konstrukcí.

V naší nabídce najdete také kompletní rekonstrukce bytových jader, sanace zateplovacích systému, statické sanace a klempířské práce.

22.02.2019 13:23
Ukončení příjmu žádostí dotace IROP
Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III, bude ukončena dne 29.11.2019 a nebudou již příjmány další žádosti, pro získáni dotací.
22.02.2019 10:39
Tepelná čerpadla
Nově jsme pro Vás v nabídce zpracovali tepelné čerpadla a jejich možnosti. Pokud máte zájem o více informací nebo cenovou nabídku, podívejte se do nabídky služeb nebo nám rovnou zavolejte.

Opravy plochých střech

Provádíme kompletní opravy všech typů střech, zejména plochých střech. Opravujeme střešní vpustě, vzduchotechnické komory a osazujeme ventilační hlavice. Na všechny střechy poskytujeme záruku, pro více informací nás neváhejte kontaktovat. 

- opravy míst kde dochází k zatékání do střešní konstrukce

- obnova střešní krytiny

- oprava kotvení střešní fólie

Opravy plochých střech vyžadují profesionály

Rekonstrukce střech firma provádí především u plochých střech. U složitějších rekonstrukcí střech (kde, není doložena skutečná skladba střechy) firma prověřuje skladbu střešního pláště. V praxi to znamená, že je provedena sonda, ve spolupráci s firmou TaZÚS prověřena skladba střechy s ohledem na zabudovanou vlhkost jednotlivých vrstev a následně ověřen tepelný odpor konstrukce. Na základě takto získaných měření je ve spolupráci s projektantem navrhováno řešení.

Firma má ve své nabídce:

  • Plochá střecha - klasické pořadí vrstev v alternativách - zateplená a nezateplená střecha
  • Plochá střecha - obrácené pořadí vrstev
  • Zvláštní typy střech- zelené střechy, pochůzí terasy, plechová krytina, apod. dle požadavků zákazníka

PLOCHÁ STŘECHA - KLASICKÉ POŘADÍ VRSTEV 

Jako hydroizolaci firma nabízí alternativu asfaltové pásy nebo folii. 

V nabídkách firmy THERM upřednostňujeme krytinu z pásů modifikovaných. Doporučujeme používat modifikované pásy typu GLASTEK, ELASTEK a DEKTRADE. 

Krytiny z folií - z měkčeného PVC se pokládají na rovný podklad na geotextilii. Folie se upevňuje na podkladní a ukončovací profil z poplastovaného plechu a dobře řeší detaily a odvod kondenzátu. Firma nejčastěji požívá folii PROTAN. 

PROTAN - výrobcem těchto střešních hydroizolačních pásů je firma PROTAN AS DRAMMEN v Norsku. Krytina může přenést teplotní výkyvy i silné sluneční záření . Protan je vhodný pro nové střechy i pro rekonstrukce - pro ploché střechy, obloukové střechy i střechy šikmé. Předpokládaná životnost u tohoto hydroizolačního systému je více než 25 let - u PROTANu SE 1,2 mm. Silnější PROTAN SE 1,6 mm má delší očekávanou životnost. Horní vrstva folie obsahuje stabilizátory, které zajišťují odolnost vůči vysokým i nízkým teplotám, stabilizují je proti účinkům UV záření a také proti tzv. přelétavému ohni. Z hlediska hořlavosti zařazujeme PROTAN do skupiny "B". Záruky: Výrobce PROTAN garantuje základní funkčnosti pásů po dobu 10 - ti let. Firma THERM garantuje správné provedení povlaku a za speciálních podmínek dává záruku na tyto práce 10 let. Povrchová úprava je protiskluzová, vrstva je pochůzí v běžné obuvi. V místech, kde se očekává zvýšená frekvence pohybů, doporučuje se použít zesílené folie.

Jako tepelnou izolaci firma nabízí alternativu extrudovaný polystyrén, stabilizovaný pěnový polystyrén , minerální desky, systém PUR

  • extrudovaný polystyten, dílce s drážkou se ukládají na sraz, k podkladu se lepí nebo kotví rozpěrnými nýty
  • stabilizovaný pěnový polystyren samozhašivý, k podkladu se lepí nebo kotví rozpěrnými nýty
  • minerální desky - ORSIL, ROCKWOOL

Zatékání poškozuje střechy nejčastěji

U plochých střech je největším problémem zatékání. Znamená to většinou, že byla narušena hydroizolační vrstva. Na stropě se pak objevují mokré skvrny. Ty však neurčují přesné místo, kde byla hydroizolace poškozena, voda si hledá cestu a prasklina může být úplně jinde, než mokrá skvrna. Důvodem poškození bývá velmi často nekvalitní provedení práce již při stavbě střechy, špatně zvolené materiály nebo mechanické porušení střechy. Někdy nestačí dílčí oprava a musí dojít na celkovou opravu.

Opravit nebo vyměnit?

Situaci je někdy možno vyřešit dílčí opravou. Asfaltový krycí pás lze vyměnit nebo zatmelit či opravit pomocí opravné pásky, případně se dají zkombinovat různé druhy oprav. Pokud však nemá střecha velkou plochu a problémy jsou rozsáhlejšího charakteru, je vhodné vyměnit celou svrchní krycí vrstvu. Ta totiž u plochých střech funguje nejen jako hydroizolace, ale i jako vrstva pochozí. Než se rozhodnete, důkladně si vše spočítejte, celková výměna může vyjít levněji, než několik náročnějších oprav.

Jak ošetřovat a opravovat plochou střechu

Pro ochranu ploché střechy před působením klimatických podmínek je potřeba pravidelné ošetření. To se provádí asfaltovými nátěry nebo pomocí syntetických stěrek. Předtím je však nutné odstranit boule, zvrásnění nebo díry, vysušit a zazáplatovat. Při celkové opravě dochází ke kompletní výměně asfaltových pásů. Staré pásy se odstraní a položí se nové, ideálně ty, které jsou pro použití na plochých střechách přímo určené. Opravu ploché střechy vám může provést třeba některá z prověřených firem s Ostravy a okolí.